• Directionul. Sokola 6, 38-200 Jasło
 • Phone13 446 24 26

 

 • Akredytacja
  Akredytacja

  Decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2018 r./ znak pisma: PiP.5470.1.2018/ Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle uzyskał akredytację.

  Jak wynika z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 w sprawie akredytacji placówek doskonalenia § 3 "Placówka doskonalenia może uzyskać akredytację, jeżeli:

  • zapewnia wykwalifikowaną kadrę,
  • opracowuje i wdraża programy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację,
  • prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną".
 • Doradztwo metodyczne
  Doradztwo metodyczne
  Doradzamy i pomagamy nauczycielom w stosowaniu wiedzy pedagogicznej w praktyce oraz do pożądanego działania w sposób trwały i zorganizowany przez wspólne z wykrywanie błędów, stawiania diagnozy, a następnie pokonywanie trudności przez działalność profilaktyczną lub terapeutyczną.
 • Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne
  Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne

  Niż demograficzny, z którym od dłuższego czasu zmagają się polskie szkoły, niesie za sobą wiele zagrożeń, ale również szereg potencjalnych korzyści dla pedagogów, którzy postanowią się przekwalifikować i zdobyć nowe umiejętności cenione na rynku pracy. Jak zatem poprawić swoje szanse na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy? Z pomocą przychodzą studia podyplomowe.

  Powiatowy Ośrodek proponuje studia podyplomowe na kierunkach, które sa najbardziej cenione i oblegane przez nauczycieli a koszty udziału są niskie.

 • KURSY / WARSZTATY / KONFERENCJE
  KURSY / WARSZTATY / KONFERENCJE

  Organizujemy KURSY, WARSZTATY, KONFERENCJE dla nauczycieli, wychowawców, Rad Pedagogicznych, rodziców oraz innych zainteresowanych osób z zakraesu edukacji, profilaktyki, wychowania, dydaktyki. Współpracujemy z doświadczonymi ekspertami i edukatorami oraz z innymi jednostkami doskonalącymi nauczycieli.

A A A

Ostatnie wolne miejsca na studiach podyplomowych w roku akademickim 2019/2020 z zakresu:

1. EDUKACJA I WSPOMAGANIE DZIECKA Z AUTYZMEM ZESPOŁEM ASPERGERA
2. ZARZADZANIE OŚWIATĄ
3. LOGOPEDIA SZKOLNA I PRZEDSZKOLNA
4. TYFLOPEDAGOGIKA
5. EDUKACJA ELEMENTARNA - WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
6. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
7. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
8. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu

we współpracy z

Powiatowym Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Jaśle

zaprasza na studia podyplomowe wroku akademickim 2019/2020

 • Arteterapia w edukacji (3 semestry)

 • Bibliotekoznawstwo (3 semestry)

 • Biologia (3 semestry)

 • Chemia (3 semestry)

 • Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość (4 semestry)

 • Edukacja dla bezpieczeństwa (3 semestry)

 • Etyka (3 semestry)

 • Fizyka (3 semestry)

 • Geografia (3 semestry)

 • Gerontologia (3 semestry)

 • Historia (3 semestry)

 • Informatyka (3 semestry)

 • Integracja sensoryczna (3 semestry)

 • Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej (3 semestry)

 • Język niemiecki w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej (3 semestry)

 • Język polski (3 semestry)

 • Matematyka (3 semestry)

 • Muzyka i plastyka w szkole podstawowej (3 semestry)

 • Neurologopedia (2 semestry)

 • Pedagogika Marii Montessori (2 semestry)

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym (3 semestry)

 • Pedagogika specjalna – Diagnoza i terapia pedagogiczna (3 semestry)

 • Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (3 semestry)

 • Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową /surdopedagogika/ (3 semestry)

 • Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową /tyflopedagogika/ (3 semestry)

 • Pedagogika specjalna – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (3 semestry)

 • Pedagogika specjalna – Logopedia (4 semestry)

 • Pedagogika specjalna – Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (3 semestry)

 • Pedagogika specjalna – Terapia zajęciowa (3 semestry)

 • Pedagogika specjalna – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (3 semestry )

 • Plastyka i historia sztuki (3 semestry)

 • Przygotowanie pedagogiczne (3 semestry)

 • Przyroda w szkole podstawowej (3 semestry)

 • Socjoterapia (2 semestry)

 • Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską (3 semestry)

 • Wychowanie do życia w rodzinie  (3 semestry)

 • Wychowanie fizyczne (3 semestry)

 • Zarządzanie oświatą (2 semestry)

 

REKRUTACJA

wypełnione indywidualne karty zgłoszenia proszę przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle

ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło

 

tel: 13 446 24 26,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

URUCHOMIENIE STUDIÓW JEST UZALEŻNIONE OD WYMAGANEJ,  MINIMALNEJ LICZBY OSÓB WPISANYCH NA DANY KIERUNEK.

 

Informujemy, że 20 października 2018 r. (sobota) odbędą sie pierwsze zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu:

 1. Zarządzanie oświatą godz: 9:00 / sala wykładowa POEN
 2. Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera godz: 9:00 / sala C12

 

Serdecznie zapraszamy

 

Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle

we współpracy z

Podyplomowym Centrum Kształcenia Ustawicznego ANDRAGOG
Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu

 

ogłasza nabór

w roku akademickim 2016/2017 – SEMESTR LETNI

 

Lp.

NAZWA FORMY DOKSZTAŁCANIA

SYLWETKA ABSOLWENTA

Czesne

Liczba godzin

1.

Studia podyplomowe

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

Pierwsze zajęcia odbędą się 20 lutego 2016 r. od. godz. 9:00 w Sali wykładowej POEN.

 

Absolwent będzie mógł pracować jako nauczyciel terapeuta w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. Nabędzie też uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

 

1400,00 zł. za każdy semestr

3 semestry - 430 godzin

2.

Studia podyplomowe

PRZYRODA

 

Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu "Przyroda" w szkole podstawowej.

 

1400,00 zł. za każdy semestr

3 semestry - 400 godzin