• Directionul. Sokola 6, 38-200 Jasło
 • Phone13 446 24 26

 

 • Akredytacja
  Akredytacja

  Decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2018 r./ znak pisma: PiP.5470.1.2018/ Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle uzyskał akredytację.

  Jak wynika z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 w sprawie akredytacji placówek doskonalenia § 3 "Placówka doskonalenia może uzyskać akredytację, jeżeli:

  • zapewnia wykwalifikowaną kadrę,
  • opracowuje i wdraża programy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację,
  • prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną".
 • Doradztwo metodyczne
  Doradztwo metodyczne
  Doradzamy i pomagamy nauczycielom w stosowaniu wiedzy pedagogicznej w praktyce oraz do pożądanego działania w sposób trwały i zorganizowany przez wspólne z wykrywanie błędów, stawiania diagnozy, a następnie pokonywanie trudności przez działalność profilaktyczną lub terapeutyczną.
 • Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne
  Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne

  Niż demograficzny, z którym od dłuższego czasu zmagają się polskie szkoły, niesie za sobą wiele zagrożeń, ale również szereg potencjalnych korzyści dla pedagogów, którzy postanowią się przekwalifikować i zdobyć nowe umiejętności cenione na rynku pracy. Jak zatem poprawić swoje szanse na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy? Z pomocą przychodzą studia podyplomowe.

  Powiatowy Ośrodek proponuje studia podyplomowe na kierunkach, które sa najbardziej cenione i oblegane przez nauczycieli a koszty udziału są niskie.

 • KURSY / WARSZTATY / KONFERENCJE
  KURSY / WARSZTATY / KONFERENCJE

  Organizujemy KURSY, WARSZTATY, KONFERENCJE dla nauczycieli, wychowawców, Rad Pedagogicznych, rodziców oraz innych zainteresowanych osób z zakraesu edukacji, profilaktyki, wychowania, dydaktyki. Współpracujemy z doświadczonymi ekspertami i edukatorami oraz z innymi jednostkami doskonalącymi nauczycieli.

A A A

Adresat: Zespół Nauczycieli 

Liczba godzin szkoleniowych: 4 h


Cel szkolenia: Rozwój kompetencji nauczyciela w zakresie rozumienia rozwoju dziecka i efektywności podejmowanych działań w pracy z nim.
Tematem przewodnim szkolenia będzie rozwój dziecka (sfery, etapy) i działania stymulujące w tym zakresie związane z codziennością (sfera+ etap+ konkretne działanie). Porozmawiamy o tym dlaczego działania najbardziej skuteczne są wtedy gdy przebiegają zgodnie z rozwojem. Jak dopasowywać indywidualnie jeden temat zwiększając i zmniejszając trudność w zależności od możliwości rozwojowych dziecka i indywidualnych preferencji sensorycznych. Jak czytać bajki uaktywniając sfery rozwoju dziecka?

Adresat: Zespół Nauczycieli

Liczba godzin szkoleniowych: 4h

Cel szkolenia: Rozwój kompetencji nauczyciela w zakresie rozumienia trudności dziecka w szkole i efektywności podejmowanych działań w pracy z nim.

Tematem przewodnim szkolenia będą związane z edukacją szkolną wymagania wobec dziecka, tj. by było UWAŻNE, SKONCENTROWANE, KONTROLOWAŁO SWOJE EMOCJE, SPRAWNIE CZYTAŁO I PISAŁO. Powyższe oczekiwania wobec dziecka bywają nieraz trudne do realizacji. Czynniki narzucające ową trudność często nieokreślone. Porozmawiamy zatem o tym, co ma na to wpływ poprzez poddanie analizie rozwoju dziecka, poprzez przyjrzenie się czynnikom związanym z ciążą i porodem pod kątem konkretnych konsekwencji rozwojowych. Zwrócimy uwagę na pierwsze lata życia, na hierarchiczny rozwój mózgu. Będzie to fundament prowadzący do rozważań o dziecku w szkole, jego możliwościach, trudnościach i deficytach.