• Directionul. Sokola 6, 38-200 Jasło
 • Phone13 446 24 26

 

 • Akredytacja
  Akredytacja

  Decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2018 r./ znak pisma: PiP.5470.1.2018/ Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle uzyskał akredytację.

  Jak wynika z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 w sprawie akredytacji placówek doskonalenia § 3 "Placówka doskonalenia może uzyskać akredytację, jeżeli:

  • zapewnia wykwalifikowaną kadrę,
  • opracowuje i wdraża programy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację,
  • prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną".
 • Doradztwo metodyczne
  Doradztwo metodyczne
  Doradzamy i pomagamy nauczycielom w stosowaniu wiedzy pedagogicznej w praktyce oraz do pożądanego działania w sposób trwały i zorganizowany przez wspólne z wykrywanie błędów, stawiania diagnozy, a następnie pokonywanie trudności przez działalność profilaktyczną lub terapeutyczną.
 • Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne
  Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne

  Niż demograficzny, z którym od dłuższego czasu zmagają się polskie szkoły, niesie za sobą wiele zagrożeń, ale również szereg potencjalnych korzyści dla pedagogów, którzy postanowią się przekwalifikować i zdobyć nowe umiejętności cenione na rynku pracy. Jak zatem poprawić swoje szanse na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy? Z pomocą przychodzą studia podyplomowe.

  Powiatowy Ośrodek proponuje studia podyplomowe na kierunkach, które sa najbardziej cenione i oblegane przez nauczycieli a koszty udziału są niskie.

 • KURSY / WARSZTATY / KONFERENCJE
  KURSY / WARSZTATY / KONFERENCJE

  Organizujemy KURSY, WARSZTATY, KONFERENCJE dla nauczycieli, wychowawców, Rad Pedagogicznych, rodziców oraz innych zainteresowanych osób z zakraesu edukacji, profilaktyki, wychowania, dydaktyki. Współpracujemy z doświadczonymi ekspertami i edukatorami oraz z innymi jednostkami doskonalącymi nauczycieli.

A A A

Adresat: Zespół Nauczycieli 

Liczba godzin szkoleniowych: 4 h


Cel szkolenia: Rozwój kompetencji nauczyciela w zakresie rozumienia rozwoju dziecka i efektywności podejmowanych działań w pracy z nim.
Tematem przewodnim szkolenia będzie rozwój dziecka (sfery, etapy) i działania stymulujące w tym zakresie związane z codziennością (sfera+ etap+ konkretne działanie). Porozmawiamy o tym dlaczego działania najbardziej skuteczne są wtedy gdy przebiegają zgodnie z rozwojem. Jak dopasowywać indywidualnie jeden temat zwiększając i zmniejszając trudność w zależności od możliwości rozwojowych dziecka i indywidualnych preferencji sensorycznych. Jak czytać bajki uaktywniając sfery rozwoju dziecka?

 

Poruszane zagadnienia:
1.Rozwój dziecka
2.Sfery i etapy rozwoju
3.Przedmioty codziennego użytku, elementy otoczenia, okoliczności przyrody- działania stymulujące, wspomagające w tym zakresie
4.Bajki- przykład autorskiej pracy z bajką, aktywizacja sfer i etapów rozwojowych
5.Podsumowanie tematu- analiza i wnioski

Prowadzenie: Renata Bryś mgr pedagogiki z zakresu psychoprofilaktyki społecznej, oligofrenopedagog, absolwentka interdyscyplinarnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej w obszarze wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz opieki nad małym dzieckiem (dyplom Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie). Szkoliła się zarówno pod okiem polskich jak i zagranicznych specjalistów. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to jej zawodowa pasja, wśród certyfikatów z tego zakresu: Model Wczesnej Interwencji- Model INSITE (model pracy w domu z rodziną dziecka w wieku 0-6 lat z niepełnosprawnościami sensorycznymi oraz dodatkowymi uszkodzeniami; skala rozwojowa programu INSITE), manualna technika pracy z ciałem i emocjami dla niemowląt, dzieci i dorosłych (Masaż Dotyk Motyla Dr Evy Reich). Interesuje ją diagnoza i terapia zaburzeń neurorozwojowych (ukończyła: I i II stopień Handle uzyskując dyplom The Handle Institute jak też szkolenie z ortoptyki Uczenie poprzez widzenie, Ćwiczenia dla uczniów, Model wspomagania pracy oczu i mózgu). Posiada licencję terapeuty Instytutu Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska, która jest oddziałem Institute for Neuro-Physiological Psychology, międzynarodowej organizacji założonej w Wielkiej Brytanii. Ze względu na spotykane problemy z porozumiewaniem związane z zakłóceniami rozwoju ukończyła Program Rozwoju Komunikacji (I i II poziom Metody Makaton) jak też posiada wiedzę z zakresu Metody Werbo- Tonalnej (cz.I) w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Wśród innych form doskonalenia również podstawowe założenia Programu RDI w pracy z rodzinami i terapeutami osób z autyzmem. Od przeszło 12 lat pracuje z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwojowymi. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Jaśle:

 • telefon 13 446 24 26, 
 • pocztą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.