• Directionul. Sokola 6, 38-200 Jasło
 • Phone13 446 24 26

 

 • Akredytacja
  Akredytacja

  Decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2018 r./ znak pisma: PiP.5470.1.2018/ Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle uzyskał akredytację.

  Jak wynika z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 w sprawie akredytacji placówek doskonalenia § 3 "Placówka doskonalenia może uzyskać akredytację, jeżeli:

  • zapewnia wykwalifikowaną kadrę,
  • opracowuje i wdraża programy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację,
  • prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną".
 • Doradztwo metodyczne
  Doradztwo metodyczne
  Doradzamy i pomagamy nauczycielom w stosowaniu wiedzy pedagogicznej w praktyce oraz do pożądanego działania w sposób trwały i zorganizowany przez wspólne z wykrywanie błędów, stawiania diagnozy, a następnie pokonywanie trudności przez działalność profilaktyczną lub terapeutyczną.
 • Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne
  Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne

  Niż demograficzny, z którym od dłuższego czasu zmagają się polskie szkoły, niesie za sobą wiele zagrożeń, ale również szereg potencjalnych korzyści dla pedagogów, którzy postanowią się przekwalifikować i zdobyć nowe umiejętności cenione na rynku pracy. Jak zatem poprawić swoje szanse na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy? Z pomocą przychodzą studia podyplomowe.

  Powiatowy Ośrodek proponuje studia podyplomowe na kierunkach, które sa najbardziej cenione i oblegane przez nauczycieli a koszty udziału są niskie.

 • KURSY / WARSZTATY / KONFERENCJE
  KURSY / WARSZTATY / KONFERENCJE

  Organizujemy KURSY, WARSZTATY, KONFERENCJE dla nauczycieli, wychowawców, Rad Pedagogicznych, rodziców oraz innych zainteresowanych osób z zakraesu edukacji, profilaktyki, wychowania, dydaktyki. Współpracujemy z doświadczonymi ekspertami i edukatorami oraz z innymi jednostkami doskonalącymi nauczycieli.

A A A

Prowadzący: Marta Baran

Termin: 15 maja 2019r. godz.15-17

I. Wiosenne dekoracje na powitanie pięknej pory roku. 

II. Giełda pomysłów wielkanocnych- pisanki, baranki, zajączki, kurczaczki i świąteczne stroiki.

III. Elementy patriotyczne na Święto Flagi i Święto 3-go Maja

IV. Prezenty i elementy dekoracyjne na Święto Rodziny dla mamy i taty.

Cele kursu / szkolenia.

 • Nauczenie wykorzystania muzyki w pracy z dzieckiem ,
 • Wczesne diagnozowanie zaburzeń słuchu oraz mowy u dzieci,
 • Uwrażliwienie kulturowe (związki muzyki z plastyką , tańcem, poezją),
 • Poznanie zakresu częstotliwości dźwiękowych oraz ich zastosowania w pracy z dzieckiem,
 • Nauka określonych działań muzycznych (ćwiczenia emisyjne, instrumentarium Orffa, kamertony, śpiewanie określonych schematów melodycznych itp.),
 • Uwrażliwienie na właściwe i świadome  postrzeganie walorów dźwiękowych wykorzystywanych w utworach  muzycznych,
 • Dźwięki przyrody czyli „EKO” muzyka  poznanie odgłosów oraz ich charakterystyka terapeutyczna,
 • Nauka świadomych form odreagowania i  odpoczynku w muzyce,
 • Profilaktyka muzyczna  stosowana u dzieci w różnym wieku edukacyjnym,
 • Nauka ćwiczeń wokalnych , instrumentalnych, orientacyjno – przestrzennych, odruchowych, melodycznych , dykcyjnych, oddechowych, inhibicyjno – incytacyjnych,
 • Nauka  działań terapeutycznych z wykorzystaniem elementów muzyki w procesie dysfunkcji  zdrowotnych.,
 • Przekazanie wiedzy na temat struktury oraz budowy dźwięku,
 • Zobrazowanie wpływu fali akustycznej na zdrowie i otoczenie,
 • Stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i ruchowego poprzez różne formy muzykoterapii,
 • Nauka form działalności muzycznej,
 • Budowa aparatu głosowego oraz jego higiena.

 

Zapraszamy na szkolenie z zakresu

Program „Spotkania z Leonem” 

profilaktyka agresji dla dzieci

(20 godz.)

Informacja o programie Spotkania z Leonem”
Cykl zajęć psychoedukacyjnych „Spotkania z Leonem” przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5- 9 lat. Program zawiera 10 ilustrowanych scenariuszy zajęć, stanowiących cykl. Każdy z nich przewidziany jest do poprowadzenia podczas jednego spotkania z dziećmi, mniej więcej co 1-2 tygodnie.

Celem zajęć jest profilaktyka zachowań agresywnych u dzieci poprzez:

- pogłębienie świadomości własnych uczuć, 
- uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych osób,
- poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości.
- naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, 
- uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym, 
- poznanie zasad dobrej współpracy z innymi.

Oferta edukacyjna DORADCY METODYCZNEGO z zakresu  edukacji elementarnej - otwórz