• Directionul. Sokola 6, 38-200 Jasło
 • Phone13 446 24 26

 

 • Akredytacja
  Akredytacja

  Decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2018 r./ znak pisma: PiP.5470.1.2018/ Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle uzyskał akredytację.

  Jak wynika z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 w sprawie akredytacji placówek doskonalenia § 3 "Placówka doskonalenia może uzyskać akredytację, jeżeli:

  • zapewnia wykwalifikowaną kadrę,
  • opracowuje i wdraża programy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację,
  • prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną".
 • Doradztwo metodyczne
  Doradztwo metodyczne
  Doradzamy i pomagamy nauczycielom w stosowaniu wiedzy pedagogicznej w praktyce oraz do pożądanego działania w sposób trwały i zorganizowany przez wspólne z wykrywanie błędów, stawiania diagnozy, a następnie pokonywanie trudności przez działalność profilaktyczną lub terapeutyczną.
 • Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne
  Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne

  Niż demograficzny, z którym od dłuższego czasu zmagają się polskie szkoły, niesie za sobą wiele zagrożeń, ale również szereg potencjalnych korzyści dla pedagogów, którzy postanowią się przekwalifikować i zdobyć nowe umiejętności cenione na rynku pracy. Jak zatem poprawić swoje szanse na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy? Z pomocą przychodzą studia podyplomowe.

  Powiatowy Ośrodek proponuje studia podyplomowe na kierunkach, które sa najbardziej cenione i oblegane przez nauczycieli a koszty udziału są niskie.

 • KURSY / WARSZTATY / KONFERENCJE
  KURSY / WARSZTATY / KONFERENCJE

  Organizujemy KURSY, WARSZTATY, KONFERENCJE dla nauczycieli, wychowawców, Rad Pedagogicznych, rodziców oraz innych zainteresowanych osób z zakraesu edukacji, profilaktyki, wychowania, dydaktyki. Współpracujemy z doświadczonymi ekspertami i edukatorami oraz z innymi jednostkami doskonalącymi nauczycieli.

A A A
W ramach szkolenia dowiedzą się Państwo, co zmieniło się w przepisach związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, co należy do zadań dyrektora, specjalistów a co do zadań nauczycieli i wychowawców grup wychowawczych. Prowadząca przekaże jaka jest definicja ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jakie są metody rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych. Uczestnicy szkolenia poznają obowiązki szkoły w zakresie organizowania kształcenia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania. Omówiony zostanie rodzaj i zakres pomocy dla uczniów wynikający z opinii poradni psychologiczno-pedagogiczne. Dowiedzą się Państwo jak powinna wyglądać organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych w szkole i placówce. 
 
 
 Program kursu: 
 1. Organizacja kształcenia specjalnego po zmianach.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna – filozofia zmian.
 3. Opiniowanie i orzekanie w świetle zmian prawnych.
 4. Rozpoznanie potrzeb i efektywne wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny).
 5. Rola członków społeczności szkolnej w realizacji edukacji włączającej – działania praktyczne.

prowadząca: mgr Elżbieta Kalisz – Niemiec – pedagog, terapeuta, surdopedagog, tyflopedagog z 25 letnim stażem. Lider edukacji Włączającej. Autor licznych artykułów w czasopismach naukowych i popularnych. Pracuje jako pedagog w  Zespole Szkół nr 4 w Jaśle, była Szkolnym Organizatorem Rozwoju Edukacji.

 

Szkolenie odbędzie się po skompletowaniu grupy, o czym poinformujemy Państwa.

 

Obowiązuje wolny zapis (wypełnienie i dostarczenie indywidualnej karty zgłoszenia lub formularza zgłoszenia ).

Cena: 180, 00 zł. (dwie osoby z tej samej placówki) / 120,00 zł. (jedna osoba)

 

kontakt z Powiatowym Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Jaśle:

telefon: 13 446 24 26 , 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.