• Directionul. Sokola 6, 38-200 Jasło
 • Phone13 446 24 26

 

 • Akredytacja
  Akredytacja

  Decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2018 r./ znak pisma: PiP.5470.1.2018/ Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle uzyskał akredytację.

  Jak wynika z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 w sprawie akredytacji placówek doskonalenia § 3 "Placówka doskonalenia może uzyskać akredytację, jeżeli:

  • zapewnia wykwalifikowaną kadrę,
  • opracowuje i wdraża programy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację,
  • prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną".
 • Doradztwo metodyczne
  Doradztwo metodyczne
  Doradzamy i pomagamy nauczycielom w stosowaniu wiedzy pedagogicznej w praktyce oraz do pożądanego działania w sposób trwały i zorganizowany przez wspólne z wykrywanie błędów, stawiania diagnozy, a następnie pokonywanie trudności przez działalność profilaktyczną lub terapeutyczną.
 • Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne
  Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne

  Niż demograficzny, z którym od dłuższego czasu zmagają się polskie szkoły, niesie za sobą wiele zagrożeń, ale również szereg potencjalnych korzyści dla pedagogów, którzy postanowią się przekwalifikować i zdobyć nowe umiejętności cenione na rynku pracy. Jak zatem poprawić swoje szanse na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy? Z pomocą przychodzą studia podyplomowe.

  Powiatowy Ośrodek proponuje studia podyplomowe na kierunkach, które sa najbardziej cenione i oblegane przez nauczycieli a koszty udziału są niskie.

 • KURSY / WARSZTATY / KONFERENCJE
  KURSY / WARSZTATY / KONFERENCJE

  Organizujemy KURSY, WARSZTATY, KONFERENCJE dla nauczycieli, wychowawców, Rad Pedagogicznych, rodziców oraz innych zainteresowanych osób z zakraesu edukacji, profilaktyki, wychowania, dydaktyki. Współpracujemy z doświadczonymi ekspertami i edukatorami oraz z innymi jednostkami doskonalącymi nauczycieli.

A A A

Termin:  29 września o godz. 13.00
MIejsce: w Powiatowym Ośrodku Edukacji Nauczycieli , 38-200 Jasło, ul. Sokoła 6

Zapraszamy wszystkich chętnych

Temat

Adresaci

 Termin/  miejsce

Doradca metodyczny

semestr II

„DDC” - Dużo Dobrego Czytania. Działania promujące czytelnictwo.

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego

19.02. 2020r.

godz. 14.30

POEN Jasło

mgr Jolanta Kmiecik

Wykorzystanie metod aktywizujących przydatnych w pracy nad utworem literackim.

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego

10.03.2020r.

godz. 12.00

POEN Jasło

mgr Jolanta Kmiecik

Komponenty motywacji czytelniczych u dzieci i młodzieży.

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego

15.04.2020r.

godz. 14.30

POEN Jasło

mgr Jolanta Kmiecik

Od czytania z unikaniem trudności do czytania z wyzwaniami! Dobre praktyki.

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego

05.05.2020r.

godz. 12.00

POEN Jasło

mgr Jolanta Kmiecik

semestr I

Rozbudzać zaciekawienie tekstem - omawianie literatury pięknej na lekcjach języka polskiego.

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego

09.06.2020r.

godz. 12.00

POEN Jasło

mgr Jolanta Kmiecik

Konkursy polonistyczne metodą promocji czytelnictwa.

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego

08.10.2019

14.00 – 16.15

POEN Jasło

mgr Jolanta Kmiecik

Interaktywne metody nauczania w pracy z lekturą.

Nauczyciele szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego

12.11.2019

14.00 – 16.15

POEN Jasło

mgr Jolanta Kmiecik

Homo ludens – gra dydaktyczna w szkole.

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego

10.12.2019

14.00 - 16.15

POEN Jasło

mgr Jolanta Kmiecik