• Directionul. Sokola 6, 38-200 Jasło
 • Phone13 446 24 26

 

 • Akredytacja
  Akredytacja

  Decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2018 r./ znak pisma: PiP.5470.1.2018/ Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle uzyskał akredytację.

  Jak wynika z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 w sprawie akredytacji placówek doskonalenia § 3 "Placówka doskonalenia może uzyskać akredytację, jeżeli:

  • zapewnia wykwalifikowaną kadrę,
  • opracowuje i wdraża programy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację,
  • prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną".
 • Doradztwo metodyczne
  Doradztwo metodyczne
  Doradzamy i pomagamy nauczycielom w stosowaniu wiedzy pedagogicznej w praktyce oraz do pożądanego działania w sposób trwały i zorganizowany przez wspólne z wykrywanie błędów, stawiania diagnozy, a następnie pokonywanie trudności przez działalność profilaktyczną lub terapeutyczną.
 • Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne
  Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne

  Niż demograficzny, z którym od dłuższego czasu zmagają się polskie szkoły, niesie za sobą wiele zagrożeń, ale również szereg potencjalnych korzyści dla pedagogów, którzy postanowią się przekwalifikować i zdobyć nowe umiejętności cenione na rynku pracy. Jak zatem poprawić swoje szanse na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy? Z pomocą przychodzą studia podyplomowe.

  Powiatowy Ośrodek proponuje studia podyplomowe na kierunkach, które sa najbardziej cenione i oblegane przez nauczycieli a koszty udziału są niskie.

 • KURSY / WARSZTATY / KONFERENCJE
  KURSY / WARSZTATY / KONFERENCJE

  Organizujemy KURSY, WARSZTATY, KONFERENCJE dla nauczycieli, wychowawców, Rad Pedagogicznych, rodziców oraz innych zainteresowanych osób z zakraesu edukacji, profilaktyki, wychowania, dydaktyki. Współpracujemy z doświadczonymi ekspertami i edukatorami oraz z innymi jednostkami doskonalącymi nauczycieli.

A A A

I. Wydatkowanie subwencji na uczniów (art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).
termin: 21 listopad 2018 r. godz. 9:00.

 1. Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.
 2. Wzór zawarty w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - przykłady rozwiązania (warsztaty).
 3. Subwencja na kształcenie specjalne jako punkt odniesienia do ponoszonych wydatków. Weryfikacja danych przekazanych przez MEN.
 4. Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne – podejście praktyczne.
 5. Informacje będące w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego i dyrektorów szkół i placówek.
 6. Rejestracja wydatków – dedykowane rozdziały klasyfikacji budżetowej.
 7. Dyskusja, odpowiedzi na pytania Uczestników.

OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH w PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH zgodnie z RODO – zasady, dokumentacja wewnętrzna, obowiązki IOD, analiza ryzyka przetwarzania danych, bezpieczeństwo danych, wykaz zabezpieczeń.

Adresaci:
dyrektorzy szkół wraz z osobami, które będą prowadziły rejestr przetwarzania i generalnie mówiąc będą w imieniu dyrektora wypełniały obowiązki wynikające z RODO (Inspektor Ochrony Danych tego robić nie będzie bo nie może). 

W pierwszym dniu uczestnicy szkolenia zapoznają się z nowymi przepisami, z naciskiem na różnice pomiędzy dwoma stanami prawnymi. Omówione zostanie rozporządzenie RODO oraz projekt ustawy o ochronie danych osobowych. 

 • Omówione zostaną najważniejsze wyzwania, które stoją przed dyrektorami szkół – administratorami danych osobowych:
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania (rozliczalność),
 • zasady przetwarzania (zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, ograniczenie celu, minimalizacja danych, prawidłowość, ograniczenie przechowywania, integralność i poufność),
 • klauzule informacyjne,
 • obowiązki informacyjne (realizacja prawa dostępu),
 • uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych,
 • umowy powierzenia przetwarzania danych (np. nabór lub dziennik lekcyjny),
 • zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania – zabezpieczenia wynikające z analizy ryzyka lub/i zabezpieczenia normatywne,
 • zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych (incydentów).
 • Omówione zostaną również zadania i zasady pracy Inspektora Ochrony Danych (następca ABI).


Na zakończenie pierwszego dnia szkolenia uczestnicy zostaną poproszeni o przeanalizowanie posiadanej dokumentacji pod kątem koniecznych zmian.
 
Drugie spotkanie będzie miało charakter warsztatów, podczas których uczestnicy zapoznani zostaną z metodyką analizy ryzyka opracowaną na podstawie normy PN-ISO 27005 (zalecaną przez GIODO) oraz przeprowadzą analizę ryzyka w wybranym zakresie pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

łącznie godzin: 12 (6 +6)

cena: 190,00 zł - (dwie osoby z tej samej placówki) / 140,00 zł. (jedna osoba)

 

 

Program szkolenia: 

 1. Zmiany w Karcie Nauczyciela:
  • w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, oceny pracy oraz obowiązków nauczycieli,
  • w zakresie wynagradzania nauczycieli oraz uprawnień socjalnych,
  • Zmiany w zakresie czasu pracy nauczycieli (pensum  pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej),
  • ograniczenie możliwości przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom  pełniącym stanowiska kierownicze w szkole,
  • zmiany w zakresie urlopów wypoczynkowych nauczycieli,
  • zmiany w zakresie urlopu dla poratowania zdrowia,
  • zmiany w zakresie nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami,
  • zmiany dotyczące uprawnień związanych z rodzicielstwem,
 2. Wybrane zmiany w innych ustawach 
 3. Dyskusja i pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów przedstawionych przez uczestnika szkolenia.

Liczba godzin: 8 

Warsztaty rozpoczną się po skompletowaniu grupy, o czym poinformujemy Państwa. 

Obowiązuje wolny zapis ( wypełnienie indywidualnej karty zgłoszenia )

Cena: 100,00 zł.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Jaśle:

 • telefon: 13 446 24 26 , 
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 
 
 
Informujemy, że z przyczyn niezaleńych od Powiatowego Ośrodka Edukacji nauczycieli nastąpiła zmiana terminów warsztatów
 
 
REFORMA  OŚWIATY 2017
 
z dnia 3 marca 2017r. na 30.03.2017 r. godz. 8:30
 
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy