• Directionul. Sokola 6, 38-200 Jasło
 • Phone13 446 24 26

 

 • Akredytacja
  Akredytacja

  Decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2018 r./ znak pisma: PiP.5470.1.2018/ Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle uzyskał akredytację.

  Jak wynika z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 w sprawie akredytacji placówek doskonalenia § 3 "Placówka doskonalenia może uzyskać akredytację, jeżeli:

  • zapewnia wykwalifikowaną kadrę,
  • opracowuje i wdraża programy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację,
  • prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną".
 • Doradztwo metodyczne
  Doradztwo metodyczne
  Doradzamy i pomagamy nauczycielom w stosowaniu wiedzy pedagogicznej w praktyce oraz do pożądanego działania w sposób trwały i zorganizowany przez wspólne z wykrywanie błędów, stawiania diagnozy, a następnie pokonywanie trudności przez działalność profilaktyczną lub terapeutyczną.
 • Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne
  Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne

  Niż demograficzny, z którym od dłuższego czasu zmagają się polskie szkoły, niesie za sobą wiele zagrożeń, ale również szereg potencjalnych korzyści dla pedagogów, którzy postanowią się przekwalifikować i zdobyć nowe umiejętności cenione na rynku pracy. Jak zatem poprawić swoje szanse na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy? Z pomocą przychodzą studia podyplomowe.

  Powiatowy Ośrodek proponuje studia podyplomowe na kierunkach, które sa najbardziej cenione i oblegane przez nauczycieli a koszty udziału są niskie.

 • KURSY / WARSZTATY / KONFERENCJE
  KURSY / WARSZTATY / KONFERENCJE

  Organizujemy KURSY, WARSZTATY, KONFERENCJE dla nauczycieli, wychowawców, Rad Pedagogicznych, rodziców oraz innych zainteresowanych osób z zakraesu edukacji, profilaktyki, wychowania, dydaktyki. Współpracujemy z doświadczonymi ekspertami i edukatorami oraz z innymi jednostkami doskonalącymi nauczycieli.

A A A

Zapraszamy na spotkanie w ramach sieci Sieci Współpracy i Samokształcenia,,Ocenianie kształtujące"

Temat: Co to jest ocenianie kształtujące? Jakie są funkcje oceniania kształtującego? Ocenianie kształtujące a sumujące.

Termin: 22 września 2020 r. godz. 15.00-17.00

Prowadzący: mgr Urszula Zagórska - doradca metodyczny

Temat

Adresaci

Termin/miejsce

Doradca metodyczny

semestr I

Co to jest ocenianie kształtujące, jakie są funkcje oceniania kształtującego, ocenianie kształtujące a sumujące.

Nauczyciele szkół podstawowych z powiatu jasielskiego

22.09.2020

15.00-17.00

mgr Urszula Zagórska

Poznanie elememntów ok: celów lekcji, kryteria oceniania.

Nauczyciele szkół podstawowych z powiatu jasielskiego

 

mgr Urszula Zagórska

Poznanie elementów ok: pytania kluczowe, informacja zwrotna.

Nauczyciele szkół podstawowych z powiatu jasielskiego

 

mgr Urszula Zagórska

Poznanie elementów ok: samoocena i ocena koleżeńska.

Nauczyciele szkół podstawowych z powiatu jasielskiego

 

mgr Urszula Zagórska

Poznanie elementów lekcji: pytania kluczowe.

Nauczyciele szkół podstawowych z powiatu jasielskiego

 

mgr Urszula Zagórska

Temat

Adresaci

Termin/miejsce

Doradca metodyczny

semestr II
Jak oceniać, aby skutecznie motywować? Nauczyciele szkół podstawowych z powiatu jasielskiego

4.02.2020 r.

godz.1400
mgr Bożena Cyran

Jakie trudności niesie stosowanie oceniania kształtującego?

Nauczyciele szkół podstawowych z powiatu jasielskiego

3.03.2020 r.

godz.1400
mgr Bożena Cyran
Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela. Nauczyciele szkół podstawowych z powiatu jasielskiego

7.04.2020 r.

godz.1400
mgr Bożena Cyran
Doskonalenie umiejętności stosowania elementów oceniania kształtującego. Nauczyciele szkół podstawowych z powiatu jasielskiego

5.05.2020 r.

godz.1400
mgr Bożena Cyran
Moja lekcja z ocenianiem kształtującym. Nauczyciele szkół podstawowych z powiatu jasielskiego

2.06.2020 r.

godz.1400
mgr Bożena Cyran
semestr I

Sposób na wprowadzanie OK. w szkole.

Nauczyciele szkół podstawowych z powiatu jasielskiego

05.11.2019

14.00 – 16.30

POEN Jasło

mgr Bożena Cyran

Elementy oceniania kształtującego.

Nauczyciele szkół podstawowych z powiatu jasielskiego

03.12.2019

14.00 – 16.30

POEN Jasło

mgr Bożena Cyran

Co to jest nacobezu i informacja zwrotna?

Nauczyciele szkół podstawowych z powiatu jasielskiego

07.01.2019

14.00 - 16.30

POEN Jasło

mgr Bożena Cyran