• Directionul. Sokola 6, 38-200 Jasło
 • Phone13 446 24 26

 

 • Akredytacja
  Akredytacja

  Decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2018 r./ znak pisma: PiP.5470.1.2018/ Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle uzyskał akredytację.

  Jak wynika z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 w sprawie akredytacji placówek doskonalenia § 3 "Placówka doskonalenia może uzyskać akredytację, jeżeli:

  • zapewnia wykwalifikowaną kadrę,
  • opracowuje i wdraża programy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację,
  • prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną".
 • Doradztwo metodyczne
  Doradztwo metodyczne
  Doradzamy i pomagamy nauczycielom w stosowaniu wiedzy pedagogicznej w praktyce oraz do pożądanego działania w sposób trwały i zorganizowany przez wspólne z wykrywanie błędów, stawiania diagnozy, a następnie pokonywanie trudności przez działalność profilaktyczną lub terapeutyczną.
 • Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne
  Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne

  Niż demograficzny, z którym od dłuższego czasu zmagają się polskie szkoły, niesie za sobą wiele zagrożeń, ale również szereg potencjalnych korzyści dla pedagogów, którzy postanowią się przekwalifikować i zdobyć nowe umiejętności cenione na rynku pracy. Jak zatem poprawić swoje szanse na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy? Z pomocą przychodzą studia podyplomowe.

  Powiatowy Ośrodek proponuje studia podyplomowe na kierunkach, które sa najbardziej cenione i oblegane przez nauczycieli a koszty udziału są niskie.

 • KURSY / WARSZTATY / KONFERENCJE
  KURSY / WARSZTATY / KONFERENCJE

  Organizujemy KURSY, WARSZTATY, KONFERENCJE dla nauczycieli, wychowawców, Rad Pedagogicznych, rodziców oraz innych zainteresowanych osób z zakraesu edukacji, profilaktyki, wychowania, dydaktyki. Współpracujemy z doświadczonymi ekspertami i edukatorami oraz z innymi jednostkami doskonalącymi nauczycieli.

A A A

zapraszamy na warsztaty z zakresu   pierwszej pomocy przedmedycznej

Podstawa prawna: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ,,pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy”.


Ramowy plan szkolenia:

 1. Zasady postępowania na miejscu wypadku
 2. Zaburzenia przytomności: padaczka, cukrzyca, omdlenia, porażenia prądem, wstrząs mózgu
 3. Rany i krwotoki (ĆWICZENIA)
 4. Urazy kości i stawów: zwichnięcia, skręcenia, złamania, uraz kręgosłupa
 5. Ciała obce: w drogach oddechowych, w uchu i nosie, w oku (ĆWICZENIA)
 6. Zatrucia
 7. Ukąszenia, pogryzienia, użądlenia
 8. Odmrożenia, poparzenia
 9. Wypadki lokomocyjne
 10. Zaburzenia układu krążenia: zawały serca, wstrząsy
 11. Zaburzenia układu oddechowego: astma, utonięcia, odma
 12. Ocena stanu poszkodowanego
 13. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego i dziecka: sztuczne oddychanie, zewnętrzny masaż serca, ćwiczenia na fantomie z AED
 14. Profilaktyka wypadków
 
 pom_przedmedyczna.jpg


Warsztaty odbędą się: 19 listopada 2019 r. godz. 15:00 w Powiatowym Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Jaśle

 

Cena – 60,00 zł/1 osoba

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie karty zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.