• Directionul. Sokola 6, 38-200 Jasło
 • Phone13 446 24 26

 

 • Akredytacja
  Akredytacja

  Decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2018 r./ znak pisma: PiP.5470.1.2018/ Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle uzyskał akredytację.

  Jak wynika z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 w sprawie akredytacji placówek doskonalenia § 3 "Placówka doskonalenia może uzyskać akredytację, jeżeli:

  • zapewnia wykwalifikowaną kadrę,
  • opracowuje i wdraża programy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację,
  • prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną".
 • Doradztwo metodyczne
  Doradztwo metodyczne
  Doradzamy i pomagamy nauczycielom w stosowaniu wiedzy pedagogicznej w praktyce oraz do pożądanego działania w sposób trwały i zorganizowany przez wspólne z wykrywanie błędów, stawiania diagnozy, a następnie pokonywanie trudności przez działalność profilaktyczną lub terapeutyczną.
 • Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne
  Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne

  Niż demograficzny, z którym od dłuższego czasu zmagają się polskie szkoły, niesie za sobą wiele zagrożeń, ale również szereg potencjalnych korzyści dla pedagogów, którzy postanowią się przekwalifikować i zdobyć nowe umiejętności cenione na rynku pracy. Jak zatem poprawić swoje szanse na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy? Z pomocą przychodzą studia podyplomowe.

  Powiatowy Ośrodek proponuje studia podyplomowe na kierunkach, które sa najbardziej cenione i oblegane przez nauczycieli a koszty udziału są niskie.

 • KURSY / WARSZTATY / KONFERENCJE
  KURSY / WARSZTATY / KONFERENCJE

  Organizujemy KURSY, WARSZTATY, KONFERENCJE dla nauczycieli, wychowawców, Rad Pedagogicznych, rodziców oraz innych zainteresowanych osób z zakraesu edukacji, profilaktyki, wychowania, dydaktyki. Współpracujemy z doświadczonymi ekspertami i edukatorami oraz z innymi jednostkami doskonalącymi nauczycieli.

A A A

Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle
zaprasza do współpracy wykładowców, ekspertów, trenerów zajmujących się realizacją szkoleń dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych i nauczycieli z różnych obszarów wiedzy

Obszary tematyczne:

 • zarządzanie szkołą i placówką oświatową,
 • dydaktyka i metodyka na różnych poziomach edukacyjnych,
 • metodyka zajęć teoretycznych i praktycznych w kształceniu zawodowym,
 • praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • profilaktyka uzależnień,
 • wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
 • kształtowanie kreatywności i innowacyjności uczniów,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów,
 • wykorzystanie TIK w edukacji,
 • współpraca z rodzicami,
 • przygotowanie do egzaminów zewnętrznych, analiza wyników egzaminów,
 • inne, np. zajęcia pozalekcyjne, turystyka, zajęcia sportowe.
  Oferta powinna zawierać:
 • CV realizatora zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania merytorycznego i doświadczenia w prowadzeniu szkoleń dla dyrektorów lub nauczycieli,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dyplomów, świadectw, certyfikatów,
 • proponowany program szkolenia,
 • ramowy kosztorys szkolenia z uwzględnieniem kosztów prowadzenia zajęć i przygotowania materiałów,
 • inne informacje, np. rekomendacje, zaświadczenia.

Oferty można przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle
ul. Sokoła 6
38-200 Jasło