A A A

 

 
kierownik ds. nadzoru pedagogicznego mgr Robert Niemiec

poniedziałek - piątek
15.00 - 17.00

przedmioty zawodowe, informatyka, edukacja techniczna mgr Rafał Cichoń

wtorek
17:15 - 18.15

czwartek
17.15 - 18.15

przedmioty humanistyczne mgr Jolanta Kmiecik poniedziałek
14:15 - 16:15