A A A

 W związku z udzialem szkół w probnym egzaminie maturalnym nastąpiła zmiana terminu II Powiatowego Konkursu Czytelniczego.

nowy termn: 26 listopada 2019 r. o godzinie 10.00

miejsce: aula ZS nr 4 w Jaśle ul. Sokoła 6.

 

 ghg

W dniu 4 kwietnia 2013 r. w ZS nr 4 odbył sięIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski.Konkurs ma charakter cykliczny, a tegoroczna edycja poświęcona byłatwórczości Czesława Miłosza.W konkursie wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Jasielskiego, którzy w sposób oryginalny i ciekawy interpretowali teksty poetyckie. Jury w składzie: pani mgr Helena Gołębiowska, vice – dyrektor Jasielskiego Domu Kultury, pani mgr Małgorzata Kłusek, nauczycielka języka polskiego w II LO w Jaśle oraz pani dr Barbara Sokołowska nauczycielka języka polskiego wytypowało finalistów:

I miejsce– Wojciech Hałucha – I LO w Jaśle
II miejsce– Ewelina Wietecha - II LO w Jaśle
III miejsce- Patrycja Piotrowska i Małgorzata Kwiatkowska- ZS nr 4 w Jaśle

Wyróżnienia:

  • Anita Czechowicz- I LO w Jaśle

  • Wioletta Wojdyła- LO w Kołaczycach

  • Aleksandra Mistachowicz – I LO w Jaśle

  • Karolina Musiał- ZS nr 3 w Jaśle

Serdecznie gratulujemy finalistom i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.

Koordynatorzy konkursu:

mgr Anna Tyrpak

mgr Bożena Gogosz

Informację opracowała mgr Anna Tyrpak – doradca metodyczny POEN


„To, czego nie przeżyłeś, nie jest prawdziwe!”

/Czesław Miłosz/


Organizator konkursu

Zespół Szkół nr 4 w Jaśle

ul. Sokoła 6

38-200 Jasło

tel. (13) 4463469

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Cele konkursu

• rozwijanie umiejętności recytatorskich i aktorskich,

• upowszechnienie kultury żywego słowa wśród młodzieży,

• ujawnienie ambitnych uzdolnień uczniów,

• wdrażanie do świadomego uczestnictwaw kulturze,

• promocja talentów

 

Regulamin konkursu

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponad- gimnazjalnych powiatu jasielskiego.

2. Konkurs jest organizowany cyklicznie. 

3. Warunkiem uczestnika w konkursie jest przygotowanie jednego tekstu poetyckiego.

4. Szkolę może reprezentować max. 5 uczniów.

5. Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez organizatora konkursu, biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, interpretację utworu, poprawność wymowy i intonacji, świa-dome używanie środków ekspresji w interpre-tacji tekstu, oryginalność prezentacji, ogólny wyraz artystyczny.

6. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.

7. W sprawach spornych ostateczna decyzje podejmuje Jury w porozumieniu z organizatorem konkursu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji prezen-tacji artystycznych oraz wykorzystania zgromadzonego materiału do działalności promocyjnej, wydawniczej i metodycznej.

9. Termin konkursu04 kwietnia 2014r.

10. Miejsce konkursu:ZS nr 4 w Jaśle, ul. Sokoła 6.

11. Zgłoszenia należy kierować do koordynatorów konkursu-B. Gogosz i A. Tyrpakdo25 marca 2014r.na adres szkoły.