A A A

Zapraszamy dyrektorów szkół/placówek oświatowych na szkolenie w ramach sieci współpracy i samokształcenia ,,Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły”, które odbędzie się 7 listopada 2019 roku o godz. 11.00 w Powiatowym Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Jaśle.

Tematyka szkolenia: ,,Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej”