• Directionul. Sokola 6, 38-200 Jasło
  • Phone13 446 24 26

 

A A A

mojebambino.pl

Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle

zapraszana  WARSZTATY – „JESTEŚMY JESZCZE BLIŻEJ”

Duża motoryka – propozycje edukacyjnych zabaw w plenerze.

Prowadzący: Nina Malinowska

  • Regionalny ekspert Akademii Bambino ds. Systemu K-first.

  • Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Moje Bambino.

  • Animator czasu wolnego dzieci (z 10-letnim stażem).

  • Szkoleniowiec firmy Moje Bambino.

Czas szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

Adresaci szkolenia: nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Cel szkolenia:Zapoznanie uczestników z ofertą Moje Bambino z zakresu dużej motoryki poprzez działanie na wybranych produktach.

Metody i formy realizacji: pokaz, praca grupowa, w parach.

POWIATOWY OŚRODEK EDUKACJI NAUCZYCIELI

W JAŚLE

we współpracy z Wydawnictwem MAC

Zaprasza na WARSZTATY z zakresu EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

SPOSOBY NA OWOCNĄ PRACĘ Z DZIECKIEM”

  1. Edukacja polonistyczna – przykłady ćwiczeń usprawniających czytanie i pisanie oraz ćwiczeń gramatyczno – ortograficznych;

  2. Edukacja przyrodnicza – doświadczenia młodego odkrywcy;

  3. Edukacja plastyczna – pomysły na ciekawe prace plastyczne dla Mamy.

Prowadząca: Lidia Zielonka 

Termin: 26.04.2016 godzina 15:00, sala wykładowa POEN  przy ul. Sokoła 6


POWIATOWY OŚRODEK EDUKACJI NAUCZYCIELI W JAŚLE

we współpracy z Wydawnictwem MAC

zaprasza na WARSZTATY z zakresu Edukacji Przedszkolnej

Rozwijanie aktywności twórczej dzieci w sferze języka”

Prowadząca: Ewa Roszka

Termin: 19.04.2016  godz. 16:00 sala wykładowa POEN  przy ul. Sokoła 6


zapraszamy  na warsztaty:

1. Trzmiel w muchomorach.

2. Ta straszna matematyka?

POWIATOWY OŚRODEK EDUKACJI NAUCZYCIELI W JAŚLE

we współpracy z Wydawnictwem MAC

zaprasza na WARSZTATY z zakresu Edukacji Przedszkolnej

„Rozwijanie aktywności twórczej dzieci w sferze języka”

Prowadząca: Ewa Roszka

Termin: 19.04.2016  godz. 16:00 sala wykładowa POEN  przy ul. Sokoła 6