• Directionul. Sokola 6, 38-200 Jasło
  • Phone13 446 24 26

 

A A A

Doradcy Metodyczni

FORMA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

TEMAT

TERMIN

LICZBA GODZIN

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PROWADZĄCEJ

Warsztaty

Obrabiamy fotografie – retusz, fotomontaż, efekty.

15.10.2019

godz. 15.00

3

mgr Rafał Cichoń

Doradca metodyczny POEN

Sieć nauczycieli informatyki i wykorzystujących technologie IT.

Spotkanie organizacyjne – ustalamy zasady współpracy

22.10.2019

godz. 15.00

3

mgr Rafał Cichoń

Doradca metodyczny POEN

Warsztaty

Nowoczesne metody prowadzenie lekcji: wirtualna tablica, testy i Quizy online

29.10.2019

godz. 15.00

3

mgr Rafał Cichoń

Doradca metodyczny POEN

Warsztaty

 

05.11.2019

godz. 15.00

3

mgr Rafał Cichoń

Doradca metodyczny POEN

Sieć nauczycieli informatyki i wykorzystujących technologie IT.

Wybrane metody aktywizujące stosowane w nauczaniu informatyki.

12.11.2019

godz. 15.00

3

mgr Rafał Cichoń

Doradca metodyczny POEN

Warsztaty

Chmura informatyczna – nowatorskie rozwiązania służące edukacji.

19.11.2019

godz. 15.00

3

mgr Rafał Cichoń

Doradca metodyczny POEN

Sieć nauczycieli informatyki i wykorzystujących technologie IT.

Wirtualna siec komputerowa – czyli jak uczyć administrowani siecią komputerową bez wykorzystania sprzętu.

26.11.2019

godz. 15.00

3

mgr Rafał Cichoń

Doradca metodyczny POEN

Warsztaty

Inkscape zamiast corel draw – tworzymy grafikę wektorową.

03.12.2019

godz. 15.00

3

mgr Rafał Cichoń

Doradca metodyczny POEN

Warsztaty

Innowacje edukacyjne jako projekt interdyscyplinarny.

10.12.2019

godz.15.00

3

mgr Rafał Cichoń

Doradca metodyczny POEN

Warsztaty

Lekcja otwarta

17.12.2019

godz.15.00

3

mgr Rafał Cichoń

Doradca metodyczny POEN

Sieć nauczycieli informatyki i wykorzystujących technologie IT.

Office 365 – jak zyskać darmowy pakiet office dla uczniów i nauczycieli z chmurą informatyczną o pojemności 1TB.

07.01.2019

godz.15.00

3

mgr Rafał Cichoń

Doradca metodyczny POEN

Formy doradztwa zawodowego do 3 godzin ( konferencje metodyczne, warsztaty, seminaria) prowadzone przez doradców metodycznych POEN dla nauczycieli szkół i placówek, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Jaśle, są bezpłatne.

Pozostali: 40,00 zł.                                                                                              

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia oraz materiały metodyczne.